Pikieta w obronie Stoczni Remontowej Gryfia w Świnoujściu !

Pikieta w obronie Stoczni Remontowej Gryfia w Świnoujściu !

We wtorek 22 września 2020 o godz. 12.00. Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce organizuje pikietę pod Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 6/12.

Pikieta zorganizowana jest wobec zapowiedzi i planów Zarządu Spółki Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia Szczecin/Świnoujście wszczęcia procedury zbycia prawa własności i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości na której znajduje się tereny stoczni w Świnoujściu.

Procedura ta zapowiadana przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej może doprowadzić do utraty miejsc pracy przez ponad 200 stoczniowców.

Związkowcy/stoczniowcy nie zgadzają się w tymi planami restrukturyzacji ministerstwa, aby sprzedaż terenów w Świnoujściu gwarantowała budowę suchego doku w Szczecinie, ponieważ w zamian zostanie złożona im propozycja codziennego pokonywania autobusem ponad 220 km pomiędzy Świnoujściem a Szczecinem.

Stoczniowcy zrzeszeni w Federacji Metalowców i Hutników domagają się wycofania się Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z tych planów i żądają równomiernego rozwoju obu stoczni w Szczecinie i Świnoujściu.

Stoczniowcy ze Świnoujścia zdecydowanie popierają budowę suchego doku w Szczecinie, który zagwarantuje rozwój tego oddziału i pracę dla ponad 450 stoczniowców, ale jednocześnie domagają się utrzymania działalności remontowej w Świnoujściu, zwłaszcza że te dwa odziały nie stanowią dla siebie konkurencji w przeprowadzanych remontach.

Zarząd Federacji oraz koleżanki i koledzy z Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Stoczni zwracają się z apelem do członków Federacji o wzięcie udziału w organizowanej pikiecie.

Udział w pikiecie prosimy zgłaszać na adres email Federacji sekretariat@federacja-metalowcy.org.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.