Polska potrzebuje większych płac – negocjacje płacowe w ArcelorMitall Poland S.A.

Polska potrzebuje większych płac – negocjacje płacowe w ArcelorMitall Poland S.A.

W dniu 5 lutego 2018 Zakładowe Organizacje Związkowe działające w ArcelorMitall Poland S.A. będące stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zawarły z Dyrekcją Spółki Porozumienie Płacowe na lata 2018 i 2019. Z dniem 1 stycznia 2018 podwyżka płac będzie wynosić 120 zł. miesięcznie na jednego pracownika, plus średnio 30 zł. miesięcznie na jednego pracownika w ramach podwyżek indywidulanych w skutkach od 1 kwietnia 2018. W związku ze zmianą płac zasadniczych średnie wynagrodzenia pracownika wynikające z zapisów ZUZP może dodatkowo wzrośnie o ok. 50 zł. W roku 2019 pakiet ekonomiczny będzie zawierał podobne wartości. Grupa ArcellorMitall Poland S.A. zatrudnia ok. 10 tyś pracowników zatrudnionych w 6 zakładach – Dąbrowie Górniczej, Krakowie, Sosnowcu, Zdzieszowicach, Świętochłowicach i Chorzowie.

 

 

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.