Polska potrzebuje większych płac – negocjacje płacowe w FŁT Kraśnik S.A.

Polska potrzebuje większych płac – negocjacje płacowe w FŁT Kraśnik S.A.

Pierwszą Zakładową Organizacją Związkową zrzeszoną w Federacji Związków Zawodowych Metalowcy, która przełamała „barierę” i poinformowała Zarząd Federacji o przebiegu i skutkach tegorocznych negocjacji płacowych są Metalowcy z Fabryki Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A. W wyniki przeprowadzonych negocjacji uzgodniono podwyżkę płac w wysokości 130 zł. średnio miesięcznie na jednego pracownika z dniem 1 stycznia 2018 roku. Dodatkowo pracownicy bezpośrednio produkcyjni poszczególnych wydziałów otrzymają średnio miesięcznie kwotę 30 zł. na osobę. Mamy nadzieję że za przykładem kolegów z Kraśnika pójdą koleżanki i koledzy z innych zakładów i za pośrednictwem naszej strony internetowej poinformują o przebiegu rozmów płacowych.

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.