Polska potrzebuje większych płac – negocjacje płacowe w Nemak Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Polska potrzebuje większych płac – negocjacje płacowe w Nemak Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Kolejną Zakładową Organizacją Związkową zrzeszoną w Federacji Związków Zawodowych Metalowcy, która przełamała „barierę” i poinformowała Zarząd Federacji o przebiegu i skutkach tegorocznych negocjacji płacowych są Metalowcy z Nemak Poland Sp. z o.o. z Bielska-Białej.

Tegoroczne negocjacje pomiędzy Zarządem Związku a Dyrekcją Spółki przyniosły pracownikom podwyżkę płac w średniej wysokości 310 zł. od dnia 1 marca 2018 roku. Uzupełnieniem w/w pakietu ekonomicznego jest:

  • Jednorazowa nagroda w kwocie 650 zł. – jako wyrównanie od stycznia.

  • Wzrost godzinnego dodatku za pracę w nocy do kwoty 3,20 zł.

  • Wzrost miesięcznej wysługi lat ( dla pracowników z 5 letnim stażem pracy ) o kwotę 128 zł.

Zarząd FZZ Metalowcy gratuluje udanych rozmów negocjacyjnych i czeka na kolejne informacje z poszczególnych zakładów.

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.