Polska potrzebuje większych płac

Polska potrzebuje większych płac

Od kilku miesięcy hasło „Polska potrzebuje większych płac” jest lansowane i promowane przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, którego integralną częścią jest Federacja Związków Zawodowych Metalowcy. Podążając za tym hasłem Zarząd Federacji zwraca się do Zakładowych Organizacji Związkowych, aby za pośrednictwem naszej strony internetowej zamieszczały informacje o przebiegu oraz rezultatach prowadzonych negocjacji płacowych. Zapewne w wielu przypadkach zaprezentowane rezultaty oraz osiągnięte wzrosty wynagrodzeń, pozwolą naszym Zakładowym Organizacjom na formułowanie żądań płacowych. Na wskazanie pracodawcom, że w danym konkretnym zakładzie, zostały podpisane porozumienie zwiększające miesięczne wynagrodzenia o………… zł. Będą to doskonałe przykłady jakie będzie można przytoczyć w trakcie rozmów wywierając pozytywną presję na przedstawicielach lub właścicielach firm.

Już teraz docierają sygnały i informacje o podpisanych porozumieniach obowiązujących od 1 stycznia 2018. Jednym z przykładów jest porozumienie zawarte przez NSZZ Pracowników FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej w Spółce Marpol Sp. z o. o. zajmującej się produkcjom komponentów do silników samochodowych. Tegoroczny pakiet ekonomiczny gwarantuje każdemu pracownikowi wzrost płacy o 150 zł., wprowadzenie dodatku stażowego w kwocie od 80 zł., oraz wprowadza do regulaminu wynagradzania zapisu o jubileuszach.

Szczegółowe informacje pod linkiem

http://www.metalowcy-bielsko.pl/uploaded/Marpol/27.2017%20Marpol.pdf

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.