Polska potrzebuje wyższych płac – udane negocjacje w Magneti Marelli !

Polska potrzebuje wyższych płac – udane negocjacje w Magneti Marelli !

We wtorek 22 stycznia 2019 trzy Zakładowe Organizacje Związkowe zrzeszone w Federacji ZZ Metalowców i Hutników, prowadzące działalność statutową w Spółkach Magneti Marelli Poland Sp. z o.o. w Sosnowcu zakończyły sukcesem negocjacje płacowe. Pakiet ekonomiczny na rok 2019 gwarantuje każdemu zatrudnionemu pracownikowi :

  • Z dniem 1 stycznia 2019 wzrost płacy miesięcznej o 500,11 zł. – dla osób zatrudnionych na stawkach godzinowych przekłada się na wzrost stawki godzinowej wraz z 21 % premią miesięczną o 2,99 zł
  • Zwiększenie premii wakacyjnej o 250 zł. ( która wynosi 50 % zasadniczej płacy teoretycznej każdego zatrudnionego)
  • Gwarantuje nagrodę okolicznościową z okazji Świąt Bożego Narodzenia w kwocie 1 500 zł.

Po prowadzeniu w życie w/w podwyżki nowo zatrudniona osoba po 3 miesięcznym okresie próbnym otrzyma płacę miesięczną w wysokości 3 817 zł. (tj. stawka godzinowa 18,29 zł. plus 21 % premią – 22,13 zł. plus 100 zł dodatek do bezpośredniej produkcji). Magneti Marelli jest międzynarodową firmą zajmującą się produkcją komponentów i podzespołów dla sektora samochodowego. W Sosnowcu wytwarzają systemy oświetleniowe, oraz  układy wydechowe. Odbiorcami są firmy z rynku niemieckiego oraz krajowi producenci aut.

Mirosław Grzybek

FZZMiH

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.