Polsko-niemieckie seminarium

Polsko-niemieckie seminarium

W dniach 4-7 grudnia 2016 roku miało miejsce polsko-niemieckie seminarium zorganizowane przez centrale związkową IG Metal. Uczestnicy spotkali się w centrum edukacyjnym IG Metal w Berlinie. Seminarium było poświęcone porównaniu interesów pracowniczych na poziomie zakładowym i ponad zakładowym w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski i Niemiec. Biorący udział w seminarium uczestnicy wymienili się doświadczeniami w prowadzaniu negocjacji płacowych i zawierania umów zbiorowych. W rozmowach bilateralnych pomiędzy przedstawicielami poszczególnych zakładów zostały wymienione doświadczenia i spostrzeżenia z własnego podwórka oraz nawiązane kontakty. Uczestnikom zostały zaprezentowane zasady funkcjonowania struktur związkowych na ternie obu krajów. Na zakończenie wszyscy zgodnie podkreślili, że podobne spotkania powinny być kontynuowane, ponieważ są one niezwykle ważne w kontekście prowadzenia dialogu z pracodawcami reprezentującymi międzynarodowe koncerny.

 

 

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.