Polsko-niemieckie spotkanie związkowe

Polsko-niemieckie spotkanie związkowe

W dniach 2-3 kwietnia 2019 w Berlinie w siedzibie IG Metal Regionu Berlin-Brandenburgia-Saksonia miało miejsce polsko-niemieckie spotkanie związkowe. Uczestnikami tego spotkania byli przedstawiciele Konfederacji ZZ Przemysłu w Polsce, Fundacji Friedricha Eberta oraz Sekretariatu metalowcy NSZZ Solidarność.

W trakcie wspólnych obrad uczestnicy spotkania przeanalizowali aktualną sytuację polityczną, gospodarczą, związkową w Polsce i w Niemczech głównie w kontekście zbliżających się majowych wyborów do Europarlamentu.

W dalszej części dyskusja dotyczyła aktualnej sytuacji w przemyśle samochodowym. Jego przyszłości w dobie zbliżającej się elektro mobilności, paliw energetycznych, cyfryzacji i ewentualnych zagrożeń dla pracujących w tym przemyśle pracowników. Strona niemiecka zaprezentowała najważniejsze regulacje płacowe i układowe obowiązujące w przemyśle metalowym wynikające z podpisanego porozumienia pomiędzy IG Metall a Zrzeszeniem Pracodawców VME w dniu 19 lutego 2018. Układem zbiorowym pracy wynegocjowanym przez IG Metall objętych jest blisko 4 miliony pracowników, najniższe miesięczne wynagrodzenie to 2 398 euro. Jak podkreślali niemieccy koledzy sporym sukcesem ostatnich negocjacji to możliwość skorzystania przez pracownika z 8 dodatkowych dni wolnych od pracy w ciągu roku, które nie obniżają miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku rezygnacji z tych dni zatrudniony otrzymuję dodatkowy bonus finansowy. W roku przyszłym najniższa stawka godzinowa obwiązująca w Niemczech będzie wynosić 9,30 euro/godz.

Na zakończenie zostały poczynione ustalenia dotyczące dalszych kontaktów oraz tematów jakie będą poruszane w trakcie kolejnych spotkań.

 

Mirosław Grzybek

FZZ MiH

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.