Polsko-niemieckie spotkanie związkowe z IG Metall 5 maja 2021

Polsko-niemieckie spotkanie związkowe z IG Metall 5 maja 2021

W  ramach współpracy pomiędzy Federacją a niemiecką centralą związkową IG Metall w dniu 5 maja 2021 miało miejsce wirtualne spotkanie, którego tematem przewodnim był aktualny stan układów zbiorowych pracy z branży metalowej. Wolfang Lemb w swojej wystąpieniu omówił aktualną sytuację gospodarczo-przemysłową, oraz epidemiologiczna i polityczną jaka ma miejsce w Niemczech. Podkreślił, że po okresie Covidu wszystkie gospodarki europejskie będą potrzebowały wsparcia oraz dodatkowych impulsów w ramach krajowych planów odbudowy. Blisko 6 % recesja w 2020 spowodowała ze IG Metall w roku ubiegłym nie przystąpił do negocjacji taryfowych a tegoroczne przyniosły wyłącznie gwarancje jednoarowych premii. W czerwcu pracownikom branży metalowo-elektrycznej zostanie wypłacone 500 euro – premii tzw. covidowej a np. pracownikom zatrudnionym w Volkswagenie 1000 euro. W lutym 2022 zatrudnieni otrzymają jednorazowy dodatek „transformacyjny” w wysokości 18,4 % miesięcznego wynagrodzenia. W ramach ochrony i utrzymania miejsc pracy firmy mogą wprowadzić 32 godzinny tydzień pracy. Kolejne negocjacje zbiorowe zostały wyznaczone na październik 2022. Polscy związkowcy przekazali informacje o przebiegu i wynikach negocjacji w poszczególnych zakładach i jednoznaczne zaznaczyli, że największym problemem to brak funkcjonowania branżowych układów pracy. Mimo starań ze strony central związkowych nadal ani rząd a tym samym pracodawcy nie widzą potrzeby takich negocjacji. W tym aspekcie pomocna by była dyrektywa Unii Europejskiej jak ma to miejsce w przypadku płacy minimalnej.

MG. 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.