Polsko-niemieckie spotkanie związkowe

Polsko-niemieckie spotkanie związkowe

W dniach 14-15 marca 2017 w siedzibie centrali związkowej IG Metal Regionu Berlin-Brandenburgia-Saksonia w Berlinie miało miejsce polsko-niemieckie spotkanie związkowe. Uczestnikami tego spotkania byli przedstawiciele Konfederacji ZZ Metalowców w Polsce, Fundacji Friedricha Eberta oraz sekretariatu metalowcy NSZZ Solidarność.

W trakcie wspólnych obrad uczestnicy spotkania przeanalizowali aktualną sytuację polityczną, gospodarczą, związkową w Polsce i w Niemczech. Ocenili rozwoju sytuacji politycznej na świecie w kontekście Brexitu, polityki Donalda Trumpa oraz zbliżających się wyborów parlamentarnych w Niemczech.

W dalszej części dyskusja dotyczyła sprawiedliwość płacowej w Europie w ramach przyjętej przez industriAll Europe rezolucji “Taka sama płaca za taką samą pracę”. Wspólnie zastanawiano się w jaki sposób rezolucja ta ma być zrealizowana w branży metalowej. Jak centrale i struktury związkowe mają wpłynąć na pracodawców oraz na politykę gospodarczą państw europy środkowej aby cel został osiągnięty.

 

 

Strony spotkania przedyskutowały przebieg dotychczasowej współpracy przedstawicieli pracowników na poziomie zakładu w tym na bazie doświadczeń obejmujących m.in. seminarium w grudniu 2016.

Zostały poczynione ustalenia dotyczące dalszych kontaktów oraz przygotowane tematy i cele w tym na temat wymiany młodzieżowej.

 

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.