Porozumienie

Porozumienie

Sady, dnia 26-04-2011 r.

POROZUMIENIE W SIEDZIBIE

OKRĘGU WIELKOPOLSKO – LUBUSKIEGO

W dniu 08 kwietnia w siedzibie Rady Okręgu Wielkopolsko – Lubuskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie zainicjowane przez Członka Rady Nadzorczej MAN SE Marka Berdychowskiego, którego celem było zawarcie Porozumienia pomiędzy Przedstawicielami Federacji Metalowcy w osobie Przewodniczącego Romualda Wojtkowiaka reprezentującego struktury OPZZ, oraz przedstawicielem Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego Solidarności Bogdanem Szozdą a także przedstawicielem Pracowników w Radzie Nadzorczej MAN SE Markiem Berdychowskim .

 

Celem spotkania było osiągniecie Porozumienia, które określać będzie procentowy podział przekazywanych środków pieniężnych wynagrodzenia przedstawiciela pracowników MAN w Radzie Nadzorczej. Zgodnie z przyjętymi zasadami w MAN wynagrodzenie, które otrzymuje przedstawiciel pracowników w Radzie Nadzorczej jest przekazywane na Europejską Konfederację Związków Zawodowych, istnieje jednak możliwość aby cześć tego wynagrodzenia przedstawiciel RN przekazał na struktury Krajowe Związków Zawodowych. Jako że w trzech fabrykach MAN działają Związki Zawodowe zrzeszone zarówno w strukturach OPZZ jak i Solidarności ideą spotkania było ustalenie procentowego podziału środków które zostaną przekazane na cele szkoleniowe członków Związków Zawodowych fabryk MAN zrzeszonych w Solidarności lub OPZZ. Na spotkaniu określono następujące zasady 50% wyliczonej kwoty zostanie przekazane na Europejski Fundusz Partycypacji Pracowniczej z Siedziba w Bruxeli a pozostale 50% po połowie na każde z powyższych organizacji !

W spotkaniu wzięli również udział :

Przewodniczący Okręgu Wielkopolsko- Lubuskiego Bogdan Karczmarek

Sekretarz Komisji Krajowej Solidarności – Ewa Zydorek

Przewodniczący Regionu Wielkopolskiego Solidarności Jarosław Lange

Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników MAN Sady – Piotr Głodzik

Piotr Głodzik

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.