Posiedzenie Małopolskiej Rady Okręgu

Posiedzenie Małopolskiej Rady Okręgu

30 września br. w siedzibie ArcelorMittal Poland w Krakowie odbyło się kolejne posiedzenie Małopolskiej Rady Okręgu Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce, które otworzył jej przewodniczący Józef Kawula.

W pierwszej części posiedzenia wystąpił Józef Król przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ, który ubiega się w nadchodzących wyborach o mandat posła z okręgu okręg 13. Zaprezentował on uczestnikom spotkania argumenty, które zadecydowały o kandydowaniu do parlamentu oraz co chciałby zrobić dla ruchu związkowego w nowej kadencji Sejmu. Po krótkiej prezentacji zebrani zadawali pytania dotyczące związków zawodowych i praw pracowniczych.

Następnie przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce Mirosław Grzybek i przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Poland Krzysztof Wójcik zrelacjonowali obrady Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, podczas których dokonano wyboru przewodniczącego OPZZ. Został nim, z pośród trzech kandydatów, znany hutnikom Andrzej Radzikowski, dotychczasowy wiceprzewodniczący.

Jak zauważyli zebrani w wyniku tego wyboru powstał wakat na stanowisku wiceprzewodniczącego, który ma zostać uzupełniony już na kolejnym posiedzeniu Rady OPZZ.

Kolejna część posiedzenia poświęcona była sprawom bieżącym małopolskiego okręgu. Przewodniczący Józef Kawula przedstawił nowo wybranego przewodniczącego z Grupy Kęty Kazimierza Kozieła, który w skrócie przybliżył i przedstawił swoją osobę oraz zakład, w którym pracuje. Zebrani wykorzystując obecność przewodniczącego Federacji Mirosława Grzybka pytali co z wygaszanymi emeryturami pomostowymi, z których chętnie korzystali hutnicy podupadający na zdrowiu po latach pracy w ciężkich warunkach. Omówiono również ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych i Pracowniczych Programach Emerytalnych.

Przewodniczący odpowiadając na pytania przywołał przygotowaną przez OPZZ ustawę o tzw. emeryturach stażowych, które umożliwiałyby przechodzenie na emerytury pracownikom którzy przepracowali 35 lat (kobiety) i 40 lat (mężczyźni). Wspomniał również o posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego.

Podczas ostatniego plenarnego posiedzenia Rady, 18 września, przedstawiono uwarunkowania działalności hutnictwa w Polsce, w tym wstrzymane wygaszenie części surowcowej w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland, trudną sytuację 1200 pracowników postawionej w stan likwidacji ISD Huty Częstochowa oraz walczącą o przeżycie Hutę Pokój. Przewodniczący stwierdził, iż wszystkie trzy reprezentatywne centrale związkowe są za jak najszybszym przyjęciem uchwały stanowiącej kierunkowskaz dla nowego rządu w celu ratowania sektora hutniczego w Polsce.

Józef Kawula

W-ce Przewodniczący

NSZZ Pracowników

ArcelorMittal Poland S.A.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.