Posiedzenie Prezydium Trójstronnej Komisji 19.12.2012

Posiedzenie Prezydium Trójstronnej Komisji 19.12.2012

W dniu 19 grudnia 2012 r. w gmachu MPiPS na wniosek Federacji METALOWCY i OPZZ odbyło się posiedzenie Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych poświęcone sytuacji w tyskim zakładzie spółki Fiat Auto Poland w związku z zapowiedzianymi w dniu 7 grudnia br. przez Zarząd Spółki zwolnieniami obejmującymi 1500 pracowników tego zakładu w pierwszym kwartale 2013 r.

Z ramienia OPZZ uczestniczył kol. Jan Guz, z Federacji Metalowcy Przewodniczący kol. Romuald Wojtkowiak, związkowców z Fiat Auto Poland reprezentował kol. Grzybek Mirosław

Posiedzeniu Prezydium TK, któremu przewodniczył Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz – Przewodniczący Trójstronnej Komisji, udział wziął wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki – Janusz Piechociński oraz Sekretarz Stanu Jacek Męcina.

W trakcie posiedzenia zaprezentowaliśmy panu Premierowi i panu Ministrowi aktualną sytuacje w spółce Fiat Auto Poland oraz najważniejsze szczegóły zapisów Porozumienia dotyczącego zwolnień grupowych.

Jednak główną myślą naszych wystąpień była natychmiastowa potrzeba przyjęcia systemowych rozwiązań prawnych umożliwiających skierowanie strumienia pomocowych środków państwa bezpośrednio do zagrożonych zakładów produkcyjnych (na wzór włoskich „kasa integrale”). Partycypowanie państwa w utrzymaniu zatrudnienia w sytuacji tzw. bezrobocia technicznego spowodowanego przestojem w produkcji ochroniłoby zagrożone miejsca pracy, a w konsekwencji lokalny rynek pracy. Wskazaliśmy  również, jak istotne jest podjęcie działań chroniących miejsca pracy w branży motoryzacyjnej w obliczu przewidywanego problemu poważnego spadku sprzedaży nowych samochodów, prognozowanego dla całego europejskiego rynku motoryzacyjnego.

Mamy nadzieję, że Rząd wraz z partnerami społecznymi będących członkami Trójstronnej Komisji tak jak nas zapewniali w trakcie spotkania tuż po nowym roku utworzą specjalny zespół celem opracowania stosownych rozwiązań prawnych.

Czekamy na konkrety Panie Premierze i Panie Ministrze !!!!

Red. Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.