Posiedzenie Rady Okręgu Dolnośląskiego

Posiedzenie Rady Okręgu Dolnośląskiego

W dniu 13.12.2019r w siedzibie Rady Okręgu Dolnośląskiego FZZ Metalowców i Hutników odbyło się posiedzenie członków Rady. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Federacji ZZ Metalowców i Hutników kol. Mirosław Grzybek. Przedświąteczne spotkanie podzielone było na dwa etapy. Część merytoryczną (tzw. roboczą) i część uroczystą. W pierwszej części przewodniczący Okręgu kol. Lucjan Machul omówił bieżące tematy z życia Okręgu oraz zapoznał członków Rady z obecną sytuacją powstałą w zakładach Diora Sp. z o.o. w Świdnicy. Prezes firmy Diora Sp. z o.o. poszukując oszczędności finansowych postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i powołując się na uchwałę Zarządu Spółki, zawiadomił pracowników zakładu w formie pisemnej o zamiarze zawieszenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, umieszczając informację na ogólno dostępnej tablicy informacyjnej.

Przewodnicząca NSZZ pracowników Diora w związku z naruszeniem ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz kodeksu pracy złożyła skargę do Państwowej Inspekcji Pracy natomiast na ręce pana prezesa przekazała pismo mówiące o niezasadności podjętej decyzji. W najbliższym czasie odbędzie się kontrola PIP i mamy nadzieję, że fenomenalny pomysł pana prezesa zakończy się fiaskiem. W dalszej części spotkania poruszono i dyskutowano między innymi na temat:

– zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

– pracowniczych planów kapitałowych

– zasad funkcjonowania międzyzakładowych organizacji związkowych

Następnie Przewodniczący FZZ M i H Mirosław Grzybek przekazał najważniejsze informacje z odbytego w dniach 09-10.12.2019r posiedzenia Prezydium i Rady Federacji w Warszawie. W części drugiej w związku z zakończeniem pracy zawodowej i przejściem na zasłużoną emeryturę Przewodniczący Okręgu w imieniu Rady wręczył pamiątkowy upominek kol. Urszuli Katrelis i podziękował za ogromny wkład w działalność ruchu związkowego, za aktywność i zaangażowanie w funkcjonowaniu struktur Federacji i Okręgu. Przewodniczący Okręgu podziękował również koledze Tadeuszowi Przedpełskiemu za dotychczasową pracę w strukturach Okręgu i Federacji dla której aktywnie pracował zyskując sympatię działaczy związkowych. Kolega Tadeusz w związku z przeprowadzonymi wyborami w Bombardier Transportation Wrocław został wybrany na członka zarządu zakładowej organizacji związkowej. Na funkcje Przewodniczącego NSZZ ‘METALOWCY” Bombardier Transportation wybrano kol. Marka Jedrzejuka. Na zakończenie spotkania w okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia wszyscy członkowie Rady łamiąc się tradycyjnie opłatkiem złożyli sobie wzajemne życzenia Świąteczne. Natomiast w związku ze zbliżającym się Nowym Rokiem dodając sobie wzajemnego wsparcia życzyli sobie aby rok 2020 był rokiem jeszcze bardziej skutecznym w działaniach na rzecz ludzi pracy.

Lucjan Machul

Przewodniczący Rady Okręgu FZZ M i H

 

.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.