Posiedzenie Rady Okręgu Małopolskiego

Posiedzenie Rady Okręgu Małopolskiego

W dniu 04.02.19 w budynku LTT w Krakowie, odbyło się pierwsze oficjalne Posiedzenie Rady Okręgu Małopolskiego FZZ MiH. Na posiedzeniu Rady obecni byli członkowie Rady oraz Przewodniczący FZZ MiH – Mirosław Grzybek.

Po oficjalnym powitaniu – Przewodniczący Okręgu Małopolskiego – kol. Józef Kawula przedstawił harmonogram Posiedzenia. Do najważniejszych spraw zaliczył wypracowanie i przyjęcie programu działania na najbliższy rok, oraz omówienie przygotowań do obchodów Dnia Metalowca i Hutnika. Obchody zaplanowano na 25-27.04.2019r. w Szaflarach. W trakcie Uroczystej Akademii przyznane zostaną odznaczenia dla najbardziej zasłużonych dla FZZ MiH.

Przewodniczący FZZ MiH – Mirosław Grzybek zaprezentował struktury organizacji, oraz przedstawił harmonogram i tematykę szkoleń jakie odbędą się w bieżącym roku, w ramach Federacji.

W związku z wyborem kol. Przewodniczącego NSZZ AMP S.A na Społecznego Wiceprzewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników i zwolnieniem tym samym miejsca w Radzie Federacji – zostały przeprowadzone wybory. W wyniku przeprowadzonych wyborów, członkiem Rady FZZ MiH jednogłośnie wybrany został kol. Grzegorz Ragan – Przewodniczący Zakładu PED, Członek Zarządu NSZZ Prac. AMP S.A.


Józef Kawula

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.