Posiedzenie Rady Okręgu Podkarpackiego

Posiedzenie Rady Okręgu Podkarpackiego

W dniu 13.12.2019r. w Rzeszowie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Okręgu Podkarpackiego Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce. Na zaproszenie Przewodniczącego kol. Grzegorza Bliźniaka w Radzie Okręgu uczestniczył prof. dr hab. Marian Andrzej Liwo ze Stowarzyszenia Ochrony Pracy. Profesor Marian Andrzej Liwo omówił sprawy, jakimi się zajmuje w zakresie prawa pracy oraz w jakich sprawach byłby pomocny dla członków Rady. Wszyscy uczestnicy Rady Okręgu wyrazili chęć współpracy z przedstawicielem Stowarzyszenia Ochrony Pracy. W dalszej części posiedzenia Rady Okręgu kol. Grzegorz Bliźniak omówił tematy z ostatniego posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce. Następnie w toku dyskusji zostały omówione wszystkie aspekty i problematyka działalności związkowej. Nie zostały również pominięte tematy dotyczące sytuacji ekonomicznej firm, w których prowadzimy działalność związkową.

Przewodniczący

Rady Okręgu Podkarpackiego

Grzegorz Bliźniak

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.