Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach.

W dniu 23 lipca 2020 na wniosek Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce zostało zwołane posiedzenia WRDS w Katowicach poświęcone sytuacji w przemyśle motoryzacyjnym i hutniczym wywołaną skutkami pandemii koronawirusa oraz rynkiem mocy. Zostały omówione główne problemy w tych branżach oraz zostały przedłożone stanowiska dotyczące rozwiązań celem utrzymania miejsc pracy w tych sektorach.

Stanowiska w załączeniu

Motoryzacja – pdf.

Hutnictwo  – pdf.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.