Posiedzenie zarządu  ZZ Metalowcy pracowników Wagony Świdnica S. A.

Posiedzenie zarządu ZZ Metalowcy pracowników Wagony Świdnica S. A.

W dniu 11.09.2015r w Świdnicy odbyło się posiedzenie zarządu ZZ Metalowcy pracowników Wagony Świdnica S. A. Greenbrier Europe. Przewodniczący zakładowej organizacji związkowej kol. Kazimierz Baranowski omówił obecną sytuację w zakładzie. Przewodniczący Rady Okręgu przekazał najnowsze informacje dotyczące ruchu związkowego z terenu dolnośląskiego. Na przykładzie działalności zakładowych organizacji związkowych zwrócił uwagę na najczęstsze problemy z którymi borykają się działacze związkowi w macierzystych zakładach. Działając na rzecz ludzi pracy, pełniąc odpowiedzialne funkcje, podkreślił ich znaczącą rolę w dobie teraźniejszych przekształceń, restrukturyzacji. Na płaszczyźnie dialogu pracodawca-związki apelował do konstruktywnych wzajemnych relacji, gdyż tylko obustronne kompromisowe rozwiązania mogą przynieść oczekiwane efekty i stabilizację w firmie. Członkowie zarządu w trakcie dyskusji poruszyli między innymi tematy wewnątrz związkowe oraz związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie. Część merytoryczną zakończono krótką uroczystością. Za długoletnią pracę związkową wyróżniono trzy osoby pełniące funkcję członka zarządu związku:

1/ Gryc Zbigniew

2/ Pakuła Grzegorz

3/ Janiak Bogumił

Wyróżnionych odznaczono złotymi odznakami „zasłużonego działacza Federacji Metalowcy”.

Przewodniczący Rady Okręgu Dolnośląskiego

 

Federacji ZZ METALOWCY

 

Lucjan Machul

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.