Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa

W dniu 20 sierpnia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa, któremu przewodniczył Sekretarz Stanu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Marcin Ociepa.

Spotkania zostało zwołane na wniosek strony związkowej wobec nasilających się problemów w polskim hutnictwie stali a w szczególności o sytuacji w Oddziale Huty ArcelorMitall w Krakowie, w Hucie Częstochowa, w Hucie Pokój Rudzie Śląskiej oraz w Hucie Łabędy.

W trakcie dyskusji dotyczącej odroczenia w czasie decyzji o wstrzymania pracy wielkiego pieca, strona związkowa nie otrzymała jednoznacznej odpowiedzi ze strony przedstawiciela Koncernu ArecolrMitall, jakie będą ewentualne dalsze losy 1200 pracowników surowcowe części krakowskiego oddziału.

Następnie strona społeczna zaprezentowała tragiczną sytuację w hucie Częstochowa wobec, której toczy się postępowanie upadłościowe. Dalsze losy tego przedsiębiorstwa w przypadku braku inwestora mogą doprowadzić do jego upadłości.

Związkowcy omawiając sytuację w Hucie Pokój i Hucie Łabędy zarzucili stronie rządowej właściwego nadzoru właścicielskiego ze strony Państwa oraz podejmowania niewłaściwych decyzji.

Pan Stefan Dzienniak Prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej przekazał informacje dotyczące sytuacji w przemyśle stalowym wraz z postulatami skierowanymi do strony rządowej.

W trakcie spotkania poruszona została także problematyka kosztów energii elektrycznej i ich wpływu na konkurencyjność przemysłu, problematyka dotycząca ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz gospodarki cyrkularnej w świetle wprowadzonych, procedowanych i planowanych zmian legislacyjnych.

Mirosław Grzybek

FZZMiH

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.