Powstała nowa Zakładowa Organizacja Związkowa:   Związek Zawodowy Metalowcy NORMA Polska Sp. z o.o. w Sławniowie

Powstała nowa Zakładowa Organizacja Związkowa: Związek Zawodowy Metalowcy NORMA Polska Sp. z o.o. w Sławniowie

 

W czerwcu 2019 roku grupa inicjatywna pracowników NORMA Polska Sp. z o.o. w Sławniowie podjęła inicjatywę zmierzającą do założenia Związku Zawodowego. Członkowie tej grupy zwrócili się do Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce o pomoc w przeprowadzeniu procedury założenia organizacji związkowej, która została zakończona sukcesem.

W dniu 3 listopada 2019 roku odbyło się pierwsze po rejestracji w sądzie Walne Zebranie Związku mające na celu wyłonienie władz Związku na kadencje 2019 – 2023. Na zaproszenie Organizacji z ramienia Federacji udział wzięli Przewodniczący Mirosław Grzybek i Wiceprzewodniczący Piotr Kursatzky.

Otwarcia zebrania w imieniu komitetu założycielskiego dokonał kol. Rafał Zasada, a następnie przekazał prowadzenie zebrania Przewodniczącemu Federacji. Zebrani przyjęli porządek zebrania, regulamin wyborów oraz wyłonili poszczególne komisje. W wyniku wyborów Przewodniczącym Związku został kol. Rafał Zasada, członkami Zarządu kol. Marzena Kiełtyka, kol. Agnieszka Szota kol. Ewa Sulecka oraz kol. Marcin Kowal. Wybrana została 3 osobowa Komisja Rewizyjna.

Uczestnicy zebrania podjęli stosowne uchwał umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie związku w tym o przystąpieniu Związku Zawodowego Metalowcy Norma Sp. z o.o. w Sławniowie do Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce.

Podczas obrad zaproszeni goście przedstawili zebranym zasady funkcjonowania oraz perspektywy rozwoju Federacji Zwiazków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce.

NORMA Polska sp. z o.o. jest zakładem produkcyjnym z branży motoryzacyjnej. NORMA Polska wykonuje montaż elementów plastikowych i systemów przepływowych oraz wytłaczanie rurek korugowanych. Odbiorcami są wiodący producenci samochodów lub ich dostawcy. Głównymi firmy, które są odbiorcami produktów Grupy NORMA to: BMW, Volkswagen, Scania, Peugeot, Renault. NORMA Group jest światowym liderem na rynku rozwiązań technologii połączeń, z ponad 60 latami doświadczenia w produkcji i rozwoju produktów.

Piotr Kursatzky

Wiceprzewodniczący MiH

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.