Pracownicy delegowani

Pracownicy delegowani

W ramach realizowanego przez FZZ Metalowcy projektu „ Delegowanie pracowników; Promocja międzynarodowej współpracy między związkami zawodowymi dla poprawy wiedzy na temat dyrektywy 96/71/EC, W dniach 18-20 czerwca 2018 w Skopje w Macedonii miała miejsce konferencja podsumowująca. W konferencji uczestniczyło 14 osób z siedmiu krajów . Polski, Serbii, Bułgarii, Macedonii, Rumunii, Łotwy, oraz Hiszpanii.

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy na temat poziomu wdrożenia Dyrektywy 97/71/EC oraz Dyrektywy 2014/67/EU w krajach partnerskich.

Projekt pomaga zrozumieć sytuację i problemy związane z delegowaniem pracowników, wspólną analizę zakresu dyrektyw, sprawdzenia czy realnie chronią one pracowników i czy ich zapisy są stosowane w praktyce. Na zakończenie konferencji organizacje uczestniczące w konferencji podpisały umowę potwierdzającą gotowość do współpracy i przekazywania informacji o pracownikach delegowanych między organizacjami.

 

Stronę polskich związkowców reprezentowali członkowie Zarządu FZZ Metalowców i Hutników Grzegorz Bor oraz Magdalena Dura..

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.