Projekty europejskie realizowane przez Federację

Projekty europejskie realizowane przez Federację

Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników od lat realizuje projekty europejskie mające na celu podnoszenie wiedzy i kompetencji naszych członków. Dzięki temu utrzymujemy liczne kontakty międzynarodowe z metalowcami z innych krajów europejskich mogąc się wymienić doświadczenia i widzą na tematy związkowe związane ze środowiskiem pracy. Obecnie Federacja jest liderem dwóch projektów: 

  • Skuteczne i dobrze funkcjonujące ERZ w epoce post-covidowej – Projekt dotyczy niedostatecznego zaangażowania pracowników w projektowanie i wdrażanie działań na poziomie firmy w celu przeciwdziałania wpływowi COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zmianą i procesami restrukturyzacji post-covidowej zachodzącymi w branży metalowej.
  • Delegowanie pracowników w czasie pandemii COVID-19, aktualne wyzwania i perspektywy na przyszłość- Projekt koncentruje się na sytuacji pracowników delegowanych w Europie, umożliwiając firmom głębsze zrozumienie i lepsze zarządzanie przyszłością mobilności siły roboczej. Celem tej propozycji jest przedstawienie najbardziej widocznych i bezpośrednich skutków niedawnego kryzysu związanego z pandemią dla pracowników produkcyjnych proces delegowania poprzez przedstawienie pewnej krytycznej i konstruktywnej refleksji z perspektywy delegowanych pracowników, przedsiębiorstw, partnerów społecznych, pracodawców i zainteresowanych stron z krajów wysyłających i przyjmujących. 

Szczegółowe informacje o przebiegu realizacji w/w projektów są dostępne pod linkiem : PROJEKTY FEDERACJI ZZ MiH 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.