Przedstawiciele Konfederacji z wizytą w Brukseli

Przedstawiciele Konfederacji z wizytą w Brukseli

Na zaproszenie Sekretarza Generalnego IndustraiAll Luc Triangle w dniach 25 – 26 października 2021  przedstawiciele Konfederacji Związków Zawodowych Przemysłu w Polsce przebywali z wizytą w Brukseli. W trakcie spotkania rozmowy dotyczyły aktualnej sytuacji przemysłu związanej z transformacją energetyczną, zielonym ładem, neutralnością klimatyczną,  elektro-mobilności, 55 % redukcji CO2 do 2030. Luc w swoim wystąpieniu zapewnił, że wszystkie przemiany muszą odbyć się z poszanowaniem pracowników. Te wyzwania będą miały wpływ na miejsca pracy w przemyśle i dlatego jako związkowcy musimy być przygotowani na zmiany. Ekologiczna transformacja to nie tylko wyzwanie technologiczne, ale przede wszystkim wyzwanie społeczne dla milionów pracowników, których ona dotyczy. Jeżeli nie uda nam się przeprowadzić sprawiedliwej transformacji, zagrożona będzie regionalna i polityczna spójność Europy. 

Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zwiedzić Europarlament, spotkać się z europosłem Markiem Baltem i europosłanką Ewą Kopacz. Wizyta miała również symboliczny wymiar przynależności do Unii Europejskiej w kontekście ostatnich wydarzeń politycznych. 

mg. 

 

  

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.