Rada Dialogu Społecznego – brak quorum !

Rada Dialogu Społecznego – brak quorum !

W dniu 13 sierpnia 2020 miało miejsce plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, w trakcie którego zostały omówione założenia do projektu budżetu państwa w tym najważniejsze kwestii dotyczące wskaźników wzrostu – płacy minimalnej, płac w budżetówce oraz rewaloryzacji rent i emerytur.

W trakcie posiedzenia miała również zostać przyjęta Uchwała nr. 88 w sprawie problemów sektora motoryzacyjnego dotycząca ratowania miejsc pracy w automotive. Stanowisko wcześniej wypracowane w Zespole ds. polityki gospodarczej i rynku nie zostało przyjęte przez brak quorum. Kolejny raz w tym roku w posiedzeniu plenarnym ( osobiści i on-line ) nie uczestniczyli  przedstawiciele NSZZ Solidarności – udowadniając że nie wyrażają oni troski o miejsca pracy w tym sektorze a tym samym okazali stosunek do dialogu społecznego.

 

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.