Rada Dialogu Społecznego – przyjęła Uchwałę nr 101 – dotyczącą pomocy dla przemysłu motoryzacyjnego

Rada Dialogu Społecznego – przyjęła Uchwałę nr 101 – dotyczącą pomocy dla przemysłu motoryzacyjnego

W dniu 20 października 2021 r. Rada Dialogu Społecznego przyjęła Uchwałę nr 101 – W sprawie uruchomienia przez Rząd RP Programu pomocy i ochrony miejsc pracy i wynagrodzeń dla przedsiębiorców i pracowników przemysłu motoryzacyjnego w Polsce, na zasadach wprowadzonych ustawą antycovidową z 31 marca 2020 roku z późniejszymi zmianami.

Uchwała została przyjęta jako Stanowisko obradującego w dniu 19 października 2021 Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS.  Stanowisko zostało przygotowane przez Konfederacje Lewiatan jako wynik spotkania zorganizowanego przez Federację w dniu 4 października 2021 w Katowicach, celem wypracowania programu pomocy dla przemysłu motoryzacyjnego.

Uchwała ta jest przykładem wspólnej współpracy pomiędzy stroną związkową i pracodawcami teraz czekamy na odpowiedzialną postawę obecnego Rządu, który ma okazję udowodnić że sprawy pracownicze są jego priorytetem. Zgodnie z zapisami środki na ratowanie miejsc pracy w motoryzacji mają powodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych a więc wpłacanych przez pracodawców od wynagrodzeń pracowniczych !  

Uchwała nr 101 Rady Dialogu Społecznego 

mg. 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.