Rada Federacji 13 marca 2024

Rada Federacji 13 marca 2024

W dniu 13 marca 2024 obradowała Rada Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce. Zaproszenie na posiedzenie Rady zostało skierowane do pani Minister Przemysłu Marzeny Czarneckiej, jednak pani minister nie skorzystała z zaproszenia. Zostało ono wystosowane ponieważ to ministerstwo w zadaniach ma prowadzenie spraw w zakresie hutnictwa żelaza i stali, hutnictwa metali nieżelaznych oraz przetwórstwa rud metali. A ostatnio w tej branży nawarstwiają się problemy, i to one były głównym przedmiotem obrad rady.

W pierwszej części Przewodniczący Federacji omówił działania Zarządu w zakresie podjętych działań w Radzie Rynku Pracy, wniosków jakie zostały skierowane o zwołanie Trójstronnych Zespołów Branżowych, oraz Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.

Kolejną branżą przeżywająca trudności to motoryzacja – likwidacja FCA Powertrain w Bielsku-Białej będzie skutkować utartą 460 miejsc pracy plus ok. 200 osób w spółkach kooperujących. Związkowcy z Fiata obawiają się co dalej z trenem na których funkcjonował już były zakład produkujący silniki. 

W dalszej części obrad członkowie Rady: 

  • przeanalizowali i przyjęli uchwały dotyczące bieżącej działalności Federacji  w tym zatwierdzenie bilansu za rok 2023, przyjęcia preliminarza na rok 2024, zawieszenia i wykreślenia Zakładowych Organizacji Związkowych,
  • o przebiegu realizowanych projektów,   
  • zostali poinformowani o najbliższych działaniach Federacji w tym o przygotowaniach do ogólnopolskich obchodów Dnia Metalowca i Hutnika w dniach 18 – 20 kwietnia 2024 przez Okręg Świętokrzyski.
  • o przebiegu prac remontowych budynku na Długiej,  
  • o obchodach Święta Pracy organizowanych przez OPZZ, 
  • wymieni się informacji o przebiegu tegorocznych negocjacji płacowych w poszczególnych firmach

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.