Rada Federacji 14 marca 2023

Rada Federacji 14 marca 2023

W dniu 14 marca 2023 obradowała Rada Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce, gościem Rady był  Przewodniczących OPZZ Piotr Ostrowski. W swoim wystąpieniu przekazał zebranym aktualne problemy ruchu związkowego oraz poinformował o poniedziałkowej wizycie u Prezydenta RP i przebiegu spotkania. Członkowie Rady z trakcie dyskusji z Przewodniczącym OPZZ mieli okazje wymienić swoimi spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi spraw bieżących.

W dalszej części obrad członkowie Rady: 

  • przeanalizowali i przyjęli uchwały dotyczące bieżącej działalności Federacji  w tym zatwierdzenie bilansu za rok 2022, przyjęcia preliminarza na rok 2023, przyjęcia i wykreślenia Zakładowych Organizacji Związkowych,  
  • dokonali wyboru 6 członków Rady Konfederacji Związków Zawodowych Przemysłu,
  • przyjęli Regulamin Działania Rady na kadencję 2022 – 2026, 
  • zostali poinformowani o najbliższych działaniach Federacji w tym o przygotowaniach do ogólnopolskich obchodów Dnia Metalowca i Hutnika w dniach 20 – 22 kwietnia 2023 w OW. Venus Mrzeżyno, 
  • o podziale i zakresie obowiązków poszczególnych członków Zarządu
  • o obchodach Święta pracy  organizowanych przez OPZZ, 
  • wysłuchali informacji o zawartych porozumieniach dotyczących zwolnień grupowych w FCA Powertrian,  Marelli Sosnowiec Poland ( ok. 130 osób z 1500 osobowej załogi) oraz MAN Starachowice, 
  • wymieni się informacji o przebiegu tegorocznych negocjacji płacowych w poszczególnych firmach 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.