Rada Federacji

Rada Federacji

W dniu 23 marca 2021 w trybie zdalnym na platformie ZOOM obradowała Rada Związków Zawodowych Metalowców I Hutników w Polsce. Członkowie Rady  przeanalizowali i przyjęli uchwały dotyczące bieżącej działalności Federacji, zatwierdzenie bilansu za rok 2020 i przyjęcia preliminarza na rok 2021.

Uczestnicy zostali zapoznani z bieżąca działalnością Federacji, stanem prawym budynku w Warszawie,  realizacją projektów unijnych. W związku z pandemią COVID -19 uroczyste obchody Dnia Metalowca i Hutnika zostały odwołane bez ustalania kolejnego terminu. Zebrani w dyskusji panelowej wymienili się informacji dotyczącymi przebiegu negocjacji płacowych w poszczególnych zakładach, oraz warunkami pracy związanych z koronawirusem.

Mirosław Grzybek

FZZ MiH

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.