Rada Federacji 25.07.2018

Rada Federacji 25.07.2018

25 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Metalowcy. Było to ostanie posiedzenie Rady w ramach kończącej się IX kadencji 2014 – 2018. W spotkaniu udział wziął Przewodniczący OPZZ Jan Guz oraz V-ce Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele Federacji Hutniczych Związków Zawodowych w Likwidacji oraz redaktor Magazynu Hutniczego Przemysław Szwagierczak.

Przedstawiciele kierownictwa OPZZ zaprezentowali uczestnikom aktualny stan dialogu w Radzie Dialogu Społecznego dotyczącego m.in. płacy minimalnej, pracowniczych planów kapitałowych, sytuacji osób zatrudnionych w sferze budżetowej. Poinformowali o najbliższych działaniach OPZZ w tym o planowanej na jesień manifestacji.

Przewodniczący Federacji Mirosław Grzybek poinformował zebranych o zarejestrowaniu w dniu 22 czerwca 2018 w Krajowym Rejestrze Sądowym – Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce.

Następnie członkowie Rada przyjęli stosowne uchwały dotyczące procedury wyborczej do władz połączonych Federacji. Rada zdecydowała:

 • Do dnia 7 września 2018 Zakładowe i Międzyzakładowe Organizacje Związkowe zrzeszone w Federacji wybiorą delegata/ów na Zjazdy Okręgowe – pismo informujące w tej sprawie zostanie wysłane z siedziby Federacji.

 • W terminach od 18 września do 19 października 2018 zostaną przeprowadzone Zjazdy Okręgowe w trackie, których delegaci wybiorą Przewodniczących Okręgów, delegatów na Zjazd Krajowy oraz członków Rady Federacji,

 • Terminy poszczególnych Zjazdów Okręgowych

 1. Małopolski – 18 września

 2. Zachodniopomorski – 22 września lub 17 października

 3. Mazowiecko-Podlaski – 26 września

 4. Warmińsko-mazurski – 27 września

 5. Dolnośląski – 28 września

 6. Podkarpacki – 2 lub 6 października

 7. Świętokrzyski – 3 października

 8. Lubelski – 4 października

 9. Łódzki – 5 października

 10. Opolski – 11 października

 11. Śląski – 12 października

 12. Kujawsko-pomorski – 18 października

 13. Wielkopolsko-lubuski – 19 października

 • I Zjazd Krajowy Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników kadencji 2018 – 2022 będzie miał miejsce w dniach 22 – 24 listopada 2018. Miejscem Zjazdu będzie Centrum Kongresowe Orle Gniazdo w Szczyrku.

 • W trakcie Zajadu zostaną wybrane władze Federacji oraz zostanie uroczyście wprowadzony nowy Sztandar Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce.

 • Zakładowe i Międzyzakładowe Organizacje Związkowe oraz osoby fizyczne będące członkami Federacji będą mogły dokonać zakupu pamiątkowego „gwoździa” który zostanie uroczyście wbity w tablicę pamiątkową w trakcie wprowadzenia nowego Sztandaru.

Uczestniczący w posiedzeniu Rady redaktor Przemysław Szwagierczak z Magazynu Hutniczego zaprosił do współpracy przedstawicieli ZOZ zainteresowanych umieszczaniem na łamach gazety informacji z bieżącej działalności związkowej i swoich zakładów pracy.

Spotkanie Rady zakończyło szkolenie uczestników z zakresu RODO.

Galeria

FZZ MiH w Polsce

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.