Rada Federacji 30 06 2021

Rada Federacji 30 06 2021

30 czerwca w Warszawie obradowała Rada Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce. Jej przewodniczący Mirosław Grzybek przypomniał, iż jest to pierwsze spotkanie, stacjonarne, po 10 miesięcznej przerwie, związanej z panującą pandemią Covid-19. – Tym bardziej cieszę się, że jesteście z nami i tak licznie przybyliście na obrady, podczas których wręczymy odznaczenia i wyróżnienia dla najbardziej zasłużonych członków  i organizacji naszej Federacji – mówił przewodniczący witając związkowców i zaproszonych gości. Wśród nich byli: przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Andrzej Radzikowski i wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski.

Działalność związków zawodowych z roku na rok staje się coraz bardziej utrudniona. Z jednej strony mamy pracodawców, z drugiej pracowników. Musimy często godzić interesy obu stron. Tak też było podczas pierwszej fali pandemii, gdzie w wielu zakładach kosztem wynagrodzeń pracowników wielu z was podpisało porozumienia postojowe, czy inne rozwiązania, które obniżały czas pracy i wynagrodzenia. Wówczas chcieliśmy wszyscy, by nasze zakłady pracy przetrwały ten trudny czas. Nie były to łatwe decyzje. Jako Federacja i OPZZ od samego początku byliśmy przeciwni rozwiązaniu, by pieniądze były przekazywane do firm. Chcieliśmy, aby z tej pomocy korzystali pracownicy, którzy mieli obniżane wynagradzania, byli na postojowym.  Dziś widzimy, że pracodawcy zgromadzili ogromne środki z pieniędzy publicznych, z tarcz antykryzysowych w wielu przypadkach kosztem pracowników – mówił przewodniczący Mirosław Grzybek dodając, że dużym problemem w naszym kraju jest uzwiązkowienie. 

Następnie przedstawił działalność Federacji w ostatnim roku, która w głównej mierze ukierunkowana była na rzecz ochrony miejsc pracy w sektorze metalowym jak i hutnictwie. Odbyło się szereg spotkań, zarówno stacjonarnych jak i on-line z członkami okręgów, a także posiedzenia Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, podczas których wypracowywano stanowiska i rekomendacje na posiedzenia plenarne Rady Dialogu Społecznego. Do najważniejszych przewodniczący zaliczył uchwałę mówiącą o pomocy dla branży automotive oraz dotyczącą opłaty mocowej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i stanowi ogromne zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw energochłonnych w naszym kraju, w tym hutnictwa.

– Niestety obecny rząd nie chce z nami rozmawiać, ba nawet spotykać się. Mamy tego dobitne przykłady jak choćby ten sprzed kilku tygodni gdy podczas pikiety energetyków nikt z kancelarii premiera do nas związkowców nie wyszedł. Podobnie było gdy broniliśmy „Gryfii” w Świnoujściu. Nasze postulaty przyjął urzędnik i nikt nie pochylił się nad losem kilkuset pracowników. Jedną decyzją rządu pracę z dnia na dzień straciła cała załoga stoczni. Pomimo tych wszystkich trudności nie poddajemy się, działamy i będziemy działać w obronie żywotnych interesów pracowników, bo do tego jesteśmy powołani, a razem jesteśmy silniejsi – kontynuował Mirosław Grzybek.

Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce od lat realizuje projekty unijne. Pandemia kronawirusa pokrzyżowała plany i realizację spotkań, dlatego zaraz po poluzowaniu obostrzeń sanitarnych odbyły się szkolenia, w których uczestniczyło wielu członków Federacji.

Na zakończenie przewodniczący podziękował wszystkim za wytężoną pracę, w tym trudnym pandemicznym czasie, wyrażając nadzieję, że spotkania twarzą w twarz ponownie staną się codziennością, bo to w pracy związkowej jest najważniejsze, a te on-line będą tylko uzupełnieniem.

Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Andrzej Radzikowski podziękował za zaproszenie na uroczyste posiedzenie Rady stwierdzając, że OPZZ w tym pandemicznym czasie nie zwolnił tempa, a wręcz przeciwnie, bo było wiele spraw i problemów  do rozwiązania. Zwrócił również uwagę, że członkowie Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników aktywnie uczestniczą w pracach centrali i zawsze można na nich liczyć.

– Jeszcze 4 marca, gdy mówiliśmy, że musimy się przygotować na najgorsze ministrowie tego rządu mówili, że jesteśmy zieloną wyspą i nic nam nie zagraża, żadne spowolnienie, a tym bardziej kryzys. Już w lutym było wiadomo, że wirus do nas przyjdzie i to tylko kwestia czasu. I wówczas należało usiąść do stołu i wypracować rozwiązania antykryzysowe, które później robiono pospiesznie i bez zastanowienia jakie będą one miały skutki dla pracowników i całej gospodarki. Dziś już wiemy, że na pomoc publiczną wydano 225 mld złotych. Tak ogromne środki będziemy spłacali latami. Naszym zdaniem w zbyt małym stopniu pomoc ta była adresowana bezpośrednio do pracowników na utrzymanie ich wynagrodzeń. Wiele firm robiło z nimi co chciało. Pamiętajmy, że te pieniądze pochodziły w Funduszu Pracy, czyli z naszych pieniędzy, które odprowadzamy z naszych wynagrodzeń – mówił Andrzej Radzikowski.

– Przed nami kolejne wyzwania, jak transformacja górniczo-energetyczna, Zielony Ład. Od tego jak wykorzystamy unijne fundusze będzie zależeć przyszłość nasza i naszych dzieci. Naciskamy na rząd, by przystąpił do debaty publicznej. Chcemy wiedzieć jak będą rozdysponowane środki. W jaki sposób władza chce zapewnić w miejsce likwidowanych zakładów nowe i stabilne miejsca pracy. Trzydzieści lat po przemianach ustrojowych polskim pracownikom nadal żyje się ciężko. I tam gdzie nie ma silnych związków zawodowych, nacisków społecznych nie traktuje się pracowników jako partnera do rozmów. Dlatego też będziemy z całą stanowczością działać dla dobra pracowników. Pierwsze efekty już są. Mam tu na myśli choćby emerytury stażowe. Cieszę się, że „Solidarność” poprała projekt, który przedstawialiśmy już w 2010 roku. Wprowadzenie emerytur stażowych to bardzo dobry pomysł – kontynuował przewodniczący.

Szef OPZZ zwrócił uwagę, że najlepszą zachętą do pozostania w pracy jest tworzenie przyjaznych i dobrych warunków. Emerytury stażowe to zachęta do długotrwałego i pełnego opłacania składek emerytalnych. Jednocześnie ci, którzy z różnych powodów – np. wyczerpującego charakteru wykonywanego zawodu – nie są w stanie pracować do osiągnięcia wieku emerytalnego, mogliby zakończyć aktywność zawodową wcześniej i mieć środki na godne życie. Warto zaznaczyć, że według badań zaledwie 56 proc. tych, którzy nabyli uprawnienia emerytalne, od razu przechodzi na emeryturę.

Andrzej Radzikowski wspomniał również o rosnącej inflacji, która zjada nasze realne dochody i oszczędności jako wyzwaniu, nad którym rząd jak najszybciej powinien się pochylić. Przedstawił również 21 postulatów OPZZ, które centrala próbuje przeforsować. Wśród nich są m.in.: coroczny wzrost płac w oparciu o negocjacje ze związkami zawodowymi, likwidacja wszelkich form dyskryminacji płacowej, wzmocnienie negocjacji zbiorowych i układów zbiorowych pracy, zwiększenie skuteczności i efektywności działania Państwowej Inspekcji Pracy, prawo do odliczania od podatku składki związkowej.

Miłym akcentem posiedzenia Rady było wręczenie przyznanych przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Federacje Związków Zawodowych Metalowców i Hutników nagród i odznaczeń.

Diament OPZZ otrzymali:

  • Bogdan Kaczmarek – członek komitetu założycielskiego Federacji i OPZZ, wieloletni przewodniczący okręgu i sekretarz Konfederacji Związków Zawodowych Przemysłu w Polsce
  • Niezależny Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Poland w Krakowie, którą odebrał przewodniczący Krzysztof Wójcik.

Odznakami III stopnia Zasłużony dla OPZZ  uhonorowano: Bogdana Kaczmarka oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników HCP Cegielski Metalowcy w Poznaniu. Natomiast II stopnia otrzymał: Krzysztof Wojciechowski – przewodniczący ZZ Metalowcy SKF Poznań, a I stopnia Bożena Suracka z ZZ Metalowcy Signifi Poland w Pile. 

Odznaczenia Zasłużony dla FZZ Metalowców i Hutników otrzymali: Artur Żarnoch, Marek Woźniak, Janusz Brzusek z Fabryki Łożysk Tocznych Kraśnik oraz Robert Wróbel z WSK Świdnik.

Dekoracji dokonali: przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski i przewodniczący Federacji Mirosław Grzybek w towarzystwie wiceprzewodniczącego OPZZ Piotra Ostrowskiego.

Bogdan Kaczmarek nie kryjąc wzruszenia, serdecznie podziękował za wyróżnienia podkreślając, że przez całe życie zawodowe był oddany sprawom pracowniczym, zakładając związki zawodowe zarówno na szczeblu przedsiębiorstwa jak i centrali. Był inicjatorem utworzenia Federacji oraz członkiem założycielem OPZZ .

W swym wystąpieniu przypomniał, że w październiku 1983 roku był obecny w sądzie podczas rejestracji Federacji i otwierał pierwszy zjazd, a w roku bieżącym mija 50 lecia jego działalności związkowej, w tym 10 kadencja w Federacji. Zebrani na sali koleżanki i koledzy podziękowali przewodniczącemu oklaskami.

Przewodniczący Krzysztof Wójcik dziękując za Diament OPZZ dla NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland wspomniał, że pracownicy krakowskiego oddziału ArcelorMittal borykają  się problemami, a w roku ubiegłym właściciel wyłączył wielki piec i stalownię.

– Jesteśmy jedną z najliczniejszych organizacji związkowych, ale również i my borykamy się utratą członków. Coraz trudniej pozyskać nowych młodych, którzy często pytają a co my z tej przynależności będziemy mieli. Jesteśmy dziś w gronie ludzi, którzy nie patrzą co w zamian, tylko działamy na rzecz ludzi pracy. To jest smutne, ale staramy się wpajać zasady solidarności międzyludzkiej, bo bez tych zasad świat będzie jeszcze gorszy.  Mimo przeciwności działamy, bronimy i będziemy bronić wszystkich pracowników. Od wielu lat wspieramy działalności Federacji i OPZZ. Chciałbym przy tej okazji przypomnieć, że z naszej krakowskiej organizacji wywodzą się dwaj przewodniczący OPZZ – pierwszy Alfred Miodowicz i Józef Wiaderny. Jeszcze raz dziękuję kapitule za to wspaniałe wyróżnienie, które traktuję jako wyraz uznania dla wszystkich naszych członków – mówił Krzysztof Wójcik.

Wiceprzewodniczący Piotr Ostrowski omówił działalność Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, w tym problem z odliczaniem składek członkowskich od dochodu, a także problem z uświadomieniem młodych ludzi czym są związki i jaką rolę w życiu społecznym odgrywa dialog społeczny.

– Problem spadającej liczby uzwiązkowienia jest zauważalny w całej Europie. Dlatego już dziś musimy zacząć zakrojoną na szeroką skalę kampanię uświadamiającą młodych jaką rolę w życiu społecznym odgrywają związki zawodowe. Myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie do szkół np. na lekcji wiedzy o społeczeństwie tematów dotyczących dialogu społecznego i roli w nim strony społecznej. Jeżeli przychodzący do pracy nowy pracownik będzie świadomy roli jaką odgrywamy, to z całą pewnością będziemy rosnąć w siłę. Wprowadzenie takich rozwiązań będzie

bardzo trudne, bo władza broni się przed nami, co pokazuje na każdym kroku – mówił wiceprzewodniczący.

Podsumowania posiedzenia Rady Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce dokonał przewodniczący Mirosław Grzybek, jeszcze raz dziękując za liczne przybycie, spotkanie w miłej i przyjaznej atmosferze, deklarując wszelką pomoc w rozwiązywaniu problemów pracowniczych.

Przemysław Szwagierczak  – Magazyn Hutniczy 

 

Galeria zdjęć – RF 30 06 2021 

 

  

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.