Rada Federacji 6 września 2023

Rada Federacji 6 września 2023

W dniu 6 września 2023 obradowała Rada Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce, gośćmi Rady byli posłowie na Sejm RP Adrian Zandberg ( współprzewodniczący Lewica Razem ) oraz Maciej Konieczny ( również przedstawiciel Lewica Razem – poseł z okręgu katowickiego) W swoim wystąpieniu przekazali założenia programowe z którymi Lewica wystartuje w zbliżających się wyborach parlamentarnych 15 października. W trakcie dyskusji posłowie odpowiadali na pytania zebranych oraz zaapelowali do licznego udziału w wyborach dając tym samym wyraźny sygnał o potrzebie uczestnictwa w święcie demokracji. Przewodniczący Federacji zaapelował aby w trakcie następnej kadencji w pracach sejmowych zwrócić szczególną uwagę na aspekty sprawiedliwej transformacji – w kontekście polskiego hutnictwa i przemysłu motoryzacyjnego. Na zakończenie wizyty posłowie przyjęli zaproszenie na posiedzenie kolejnej Rady.  

W dalszej części obrad członkowie Rady : 

  • przeanalizowali i przyjęli uchwały dotyczące bieżącej działalności Federacji  w tym uchwałę dotycząca nadania Sali Konferencyjnej    im. Bogdana Kaczmarka ( zmarłego w dniu 9 grudnia 2022 Przewodniczącego Okręgu Poznańsko-Lubuskiego a przede wszystkim założyciela Federacji w roku 1983 )
  • zostali poinformowani przebiegu przygotowań do ogólnopolskich obchodów 40-lecia Federacji w dniach 6-8 października 2023 w Ośrodku Wypoczynkowym Weronika INN w Poroninie. 
  • przeanalizowali sytuację finansową za okres 6 -miesięcy 2023  
  • wysłuchali informacje: 
  • o przebiegu planowanych akcjach protestacyjnych organizowanych przez poszczególne branże OPZZ – naukę i oświatę, oraz szeroko rozumianej budżetówki,
  • aktualnym stanie prawnym poszczególnych nieruchomości.
  • stanie realizacji aktualnych projektów prowadzonych przez Federacji,  
  • założeniach budżetu państwa na rok 2024 w zakresie wzrostu płacy minimalnej, 
  • działaniach Federacji w drugiej połowie 2023 roku
  • kolejne posiedzenie Rady zostało zaplanowane na dzień 12 grudnia 2023 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.