Rada Federacji Metalowców i Hutników

Rada Federacji Metalowców i Hutników

W dniu 16 października  2019  obradowała Rada Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce. Gośćmi Rady byli Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski oraz V-ce Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski. Na początku spotkania Przewodniczący Federacji Mirosław Grzybek w imieniu zebranych złożył gratulacje Andrzejowi Radzikowskiemu w związku z wyborem na  funkcje Przewodniczącego OPZZ, życząc dużo zdrowia, sukcesów i wytrwałości w kierowaniu naszym ruchem branżowym. Następnie Przewodniczący OPZZ zaprezentował i omówił priorytety oraz zakres działań podejmowanych przez centrale. W swoim wytępieniu skupił się na płacy minimalnej, emeryturach stażowych, polityce klimatycznej, funkcjonowaniu RDS, implementacji przepisów i dyrektyw unijnych do polskiego prawa. Omówiona również została Uchwała nr 84 Rady Dialogu Społecznego dotycząca działań na rzecz poprawy konkurencyjności polskiego przemysłu hutniczego, zawierającej 4 podstawowe problemy z którymi boryka się branża stalowa tj.  koszty energii elektrycznej, emisji CO2, wyłącznie złomu jako odpadu ogniotrwałego, szkolnictwa zawodowego. Piotr Ostrowski zaprezentował działania OPZZ na forum międzynarodowym w kontekście możliwości ustalenia minimalnej płacy europejskiej, zawierania układów barażowych, oraz działań na rzecz pozyskiwania młodego pokolenia dla ruchu związkowego.

W trakcie dyskusji członkowie Rady zasygnalizowali tematy, które nurtują źródłowisko związkowe na szczeblu zakładowych organizacji związkowych. Przewodniczący Federacji przestawił działania podejmowane przez Federacje na przestrzeni 9 miesięcy tego roku, oraz zdał relacje z Kongresu IG Metal oraz Regionu Wschodniego IndustriAll. W dalszej części uczestnicy przyjęli stosowne Uchwały dotyczące bieżącego funkcjonowania Federacji. Kolejne posiedzenie Rady zaplanowane zostało na 10 grudnia 2019.

/galeria zdjęć/

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.