Rada Federacji Metalowców i Hutników

Rada Federacji Metalowców i Hutników

W dniu 20 marca 2019 obradowała Rada Związków Zawodowych Metalowców I Hutników w Polsce. Na początku zebrania członkowie Rady uczcili minutą ciszy zamarłych w ostatnim czasie działaczy związkowych. Następnie zebrani przeanalizowali i przyjęli uchwały dotyczące bieżącej działalności Federacji, zatwierdzenie bilansu za rok 2018, przyjęcia preliminarza na rok 2019, przyjęcia Zakładowej Organizacji Związkowej. Przekazane zostały informacje o podziale i zakresie obowiązków poszczególnych członków Zarządu. Przewodniczący Federacji poinformował o najbliższych działaniach Federacji oraz OPZZ (obchody święta pracy, manifestacji 9 maja, jubileuszu 35-lecia OPZZ) Przewodniczący Okręgu Małopolskiego kol. Józef Kawula przedstawił stan przygotowań do obchodów Dnia Metalowca i Hutnika w dniach 25 – 27 kwietnia 2019.

W drugiej części przedstawiciele PFR Portal PPK Sp. z o.o. przybliżyli zebranym zasady funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Na zakończenie ekspert prawa pracy Paweł Śmigielski zapoznał ze zmianami w ustawie o związkach zawodowych obowiązujących po 1 stycznia 2019.

 

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.