Rada Federacji Metalowców

Rada Federacji Metalowców

W dniu 21 marca 2018 obradowała Rada Związków Zawodowych Metalowcy. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Federacji kol. Mirosław Grzybek. Członkowie Rada przyjęli uchwały dotyczące bieżącej działalności Federacji, zatwierdzenie bilansu za rok 2017 i przyjęcia preliminarza na rok 2018.

Zarząd Federacji przekazał informacje o przebiegu prac nad przygotowaniami do Nadzwyczajnego Zjazdu mającego na celu połącznie Federacji Metalowców z Federacją Hutniczych Związków Zawodowych, które będzie miało miejsce w trakcie obchodów 110-lecia w dniach 5-7 kwietnia 2018.

W dalszej części spotkania Rada dokonała wyboru 11 delegatów na IX Kongres OPZZ ( 24-25 maja 2018). Delegatami z ramienia Federacji Metalowcy zostali:

 1. Grzybek Mirosław – Zarząd Federacji / Okręg Śląski

 2. Dura Magdalena – Zarząd Federacji / Okręg Łódzki

 3. Bor Grzegorz – Zarząd Federacji / Okręg Opolski

 4. Stróżyk Zdzisław – Zarząd Federacji / Okręg Wielkopolski

 5. Kaczmarek Bogdan – Okręg Wielkopolski

 6. Młynarczyk Stanisław – Okręg Śląski

 7. Kosin Grzegorz – Okręg Śląski

 8. Siedlecki Jan – Okręg Lubelski

 9. Murawski Jacek – Okręg Dolnośląski

 10. Latarski Lech – Okręg Mazowiecko-Podlaski

 11. Zieliński Krzysztof – Okręg Kujawsko-Pomorski

Zarząd przekazał informacje o :

 • Publicznym przesłuchaniu członków Kodyfikacji Prawa Pracy jakie będzie miało miejsce w dniu 28 marca 2018 – w budynku OPZZ w Warszawie,

 • Obchodach ŚWIĘTA PRACY – 1 maja, organizowanym tradycyjnie przez OPZZ

 • Zawodach wędkarskich Branży Przemysł, którego w tym roku organizatorem jest Związek Zawodowy Metalowcy Mahle Polska Krotoszyn w dniach 25-26 maja 2018,

Szczegóły do pobranie w pdf.

Na zakończenia Przewodniczący Mirosław Grzybek złożył wszystkim uczestnikom życzenia świąteczne oraz życzenia z okazji przypadającego w dniu 25 marca – Dnia Metalowca, ustalonego Uchwałą Rady Mimistów z dnia 9 stycznia 1964 roku, w uznaniu roli przemysłu maszynowego w rozwoju gospodarki narodowej.

 

FZZ Metalowcy

MG.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.