Rada Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce

Rada Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce

W dniu 2 września 2020  po raz pierwszym w tym roku stacjonarnie obradowała  Rada Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce. To pierwsze w tym roku zebranie członków Rady jest pewnym sygnałem, że zachowując środki ostrożności w dobie koronawirusa  życie powoli wraca do normalności.

Na początku zebrania członkowie Rady uczcili minutą ciszy zamarłego w lipcu kol. Marka Kwaskiewicza długoletniego członka Rady Federacji i Przewodniczącego Związku Zawodowego Metalowcy w Milmet-Timken w Sosnowcu.

Następnie zebrani przeanalizowali i przyjęli uchwały dotyczące bieżącej działalności Federacji, zatwierdzając bilans za rok 2019 i przyjęcia preliminarza na rok 2020.

Uczestniczący w spotkaniu mec. Liwiusz Laska, omówił procedowaną przez Sejm i Senat ustawę o usuwaniu skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, która daje pewne możliwości na uregulowanie stanu prawnego budynku na Długiej.

Przewodniczący poinformował o bieżących działaniach Zarządu Federacji, stanie realizacji projektów unijnych i społecznych, przebiegu prac w Radzie Dialogu Społecznego i procedowanych uchwałach.

Zebrani w trakcie dyskusji zaprezentowali aktualną sytuacje w zakładach pracy związaną z pandemią Covid-19. O ile jeszcze 3-4 miesiące temu zakłady z sektora automotive zapowiadały szereg zwolnień grupowych to na tą chwilę pracodawcy albo z nich zrezygnowali albo uruchomione zostały PDO – programy dobrowolnych odejść.

Nadal niepokojem napawa sytuacja w hutnictwie związana z brakiem restartu Wielkiego Pieca w krakowskim zakładzie ArelorMittal Poland i wypowiedzianym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Członkowie Rady po wysłuchaniu sytuacji jaka ma miejsce w Stoczni Remontowej Gryfia w Świnoujściu – postanowili skierować Stanowisko do Ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka ( stanowisko w załączeniu ) z żądaniem podjęcia dialogu ze stoczniowcami.

Zebrani decydowali, że w związku obostrzeniami dotyczącymi organizowania spotkań powyżej 150 osób Ogólnopolski Dzień Metalowca i Hutnika zostanie zorganizowany w przyszłym roku w dniach 22-25 kwietnia 2021 w Mielnie w OW. Albatros.

W obradach uczestniczyły zaproszone przedstawicielki Huty Celsa z Ostrowa Świętokrzyskiego – Przewodnicząca Związku Maria Poziomek i Malwina Gierczak.

Rada zakończyła się miłym akcentem złożeniem podziękowań za pracę długoletnim pracownikom, którzy z Federacją byli związani ponad 30 lat – pani Barbara Jóźwiak – Sekretariat, pani Maria Kowalska – Księgowość, pani Elżbieta Skrakowska – Administracja.

Zobacz galerię

Federacja ZZ MiH w Polsce

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.