Rada Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce

Rada Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce

13 grudnia w Warszawie, po raz pierwszy w rozpoczynającej się kadencji 2018 – 2022 obradowała Rada Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce.

W nowej kadencji Rada Federacji liczy 43 członków. 17 osób pełni tę funkcje po raz pierwszy. Wszyscy nowi członkowie Rady zostali przywitani przez Przewodniczącego Federacji. W związku z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego zebrani uczcili minutą ciszy ofiary stanu wojennego. W obradach Rady uczestniczyli zaproszeni goście Kol. Halina Marszałek, kol. Aleksander Paluch, kol. Adam Sieczka oraz kol. Krzysztof Zielinski, którzy w poprzedniej kadencji byli szefami Okręgów, członkami Rady oraz Komisji Rewizyjnej. W podziękowaniu za pracę na rzecz Federacji zostały im wręczone pamiątkowe grawertony.

Następnie Rada podjęła stosowne Uchwały dotyczące funkcjonowania Federacji m.in. – Regulamin Obrad Rady, realizacji projektu europejskiego dotyczącego przemysłu motoryzacyjnego, zmian w Konfederacji Metalowców oraz Odznaki Zasłużony Działacz Federacji ( szczegóły w zakładce Odznaki )

W trakcie dyskusji Przewodniczący poinformował o planach działań Zarządu Federacji w nadchodzących miesiącach oraz o bieżących działaniach OPZZ i Rady Dialogu Społecznego. W trakcie dyskusji członkowie Rady przyjęli stanowisko popierające OPZZ, dotyczące wzrostu cen elektrycznej. Podsumowali mijający rok w działalności związkowej oraz zasygnalizowali problemy, wyzwania i zadania na rok przyszły.

Na zakończenie Rady uczestnicy łamiąc się tradycyjnym opłatkiem złożyli sobie świąteczne i noworoczne życzenia, życząc sobie wiele wytrwałości w obronie praw pracowniczych i negocjowania podwyżek płac.

Galeria zdjęć

Federacja ZZ MiH w Polsce

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.