Rada Federacji Związków Zawodowych METALOWCY – 11.12.2014

Rada Federacji Związków Zawodowych METALOWCY – 11.12.2014

W dniu 11 grudnia 2014 w siedzibie Federacji, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Federacji IX kadencji 2014 – 2018.

Na początku spotkania członkowie Rady zaprezentowali swoje osoby, okręgi i zakłady pracy, jakie reprezentują.

Wśród 36 członków Rady, 13 osób funkcje te sprawuje po raz pierwszy. Mimo że praca w branży metalowej kojarzy się głównie z męskimi zawodami w Radzie swoją reprezentację mają również panie w liczbie 7 osobowej.

W trakcie obrad Rada podsumowała przebieg IX Zjazdu Federacji zwracając uwagę na jego sprawny i profesjonalny przebieg oraz dyscyplinę wśród delegatów.

Przewodniczący kol. R. Wojtkowiak poinformował, że przyjęte na Zjeździe Stanowiska zostały przekazane do OPZZ, Pani Premier Ewy Kopacz oraz do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Stanowiska nasze już zostały zauważone przez media – Gazeta Prawna z dn. 5-7 grudnia 2014 w artykule „ Leasing pracowników do ucywilizowania” przytacza stanowisko dotyczące pracowników tymczasowych.

Rada przyjęła uchwały dotyczące funkcjonowania Federacji, realizacji kolejnego projektu unijnego „Lotnicza przestrzeń dla komunikacji” ( realizacja 2015 – 2016), oraz o przyjęciu do Federacji NSZZ Pracowników ORAS Olesno Sp. z o.o.

Członkowie Rady zostali poinformowani o zmianie konta Federacji na:

Bank Gospodarki Żywnościowej nr 19 2030 0045 1110 0000 0396 9100

Rada zdecydowała, że przyszłoroczny Ogólnopolski Dzień Metalowca zostanie zorganizowany w dniach 23-26 kwietnia 2015 w miejscowości Mielno nad Bałtykiem ( szczegóły zaprezentują Szefowie Okręgów na spotkaniach okręgowych)

Na zakończenie Rady uczestnicy łamiąc się tradycyjnym opłatkiem złożyli sobie świąteczne i noworoczne życzenia, życząc sobie wiele wytrwałości w obronie praw pracowniczych.

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.