Rada Federacji Związków Zawodowych METALOWCY – 20 12 2016

Rada Federacji Związków Zawodowych METALOWCY – 20 12 2016

W dniu 20 grudnia 2016 w siedzibie Federacji obradowała Rada Federacji. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Romuald Wojtkowiak.

Rada przyjęła uchwały dotyczące bieżącej działalności Federacji w tym uchwałę dotyczącą ujednolicenia firmówek okręgów poprzez umieszczenie po prawej stronie loga OPZZ, oraz zastosowania jednolitego zapisu nazwy federacji i okręgu. Na mocy tej uchwały Przewodniczących okręgów zwrócą się z apelem do Zakładowych Organizacji Związkowych o włączenie do swoich firmówek logo OPZZ. Uchwała ta jest realizacją wniosków Rady OPZZ z dnia 2-3 czerwca 2016.

Przewodniczący Romuald Wojtkowiak poinformował, że po rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Okręgu Łódzkiego nowo wybraną Przewodniczącą tego okręgu została kol. Magdalena Dura.

Członkowie Rady Federacji zdecydowali, że przyszłoroczny Ogólnopolski Dzień Metalowca zostanie zorganizowany przez Radę Okręgu Mazowiecko – Podlaskiego w dniach 20-22 kwietnia 2017 w miejscowości Soczewka k/Płocka.

W trakcie dyskusji członkowie Rady podsumowali mijający rok w działalności związkowej oraz zasygnalizowali problemy, wyzwania i zadania na rok przyszły.

Na zakończenie Rady uczestnicy łamiąc się tradycyjnym opłatkiem złożyli sobie świąteczne i noworoczne życzenia, życząc sobie wiele wytrwałości w obronie praw pracowniczych.

 

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.