Rada Federacji Związków Zawodowych METALOWCY 23 marca 2016

Rada Federacji Związków Zawodowych METALOWCY 23 marca 2016

W dniu 23 marca 2016 w siedzibie Federacji obradowała Rada Federacji Związków Zawodowych Metalowcy. Posiedzeniu przewodniczył kol. Romuald Wojtkowiak.

Członkowie Rady przyjęli uchwały dotyczące funkcjonowania Federacji, w tym zatwierdzenie bilansu za rok 2015 oraz przyjęcia preliminarza na rok 2016.

Zarząd Federacji poinformował o kierunkach działań, jakie będzie chciał realizować w tym roku wynikające z przyjętej na IX Zjeździe Deklaracji Programowej w tym szczególności powołania komisji forum młodych metalowców.

Omówiona została propozycja dotycząca doradztwa prawnego dla członków Federacji, która szczegółowo zostanie zaprezentowana na spotkaniach w Radach Okręgów.

W trakcie dyskusji kol. Zdzisław Stróżyk Przewodniczący z ZZ Metalowcy HCP Poznań zaprosił członków Federacji na obchody 60 rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 roku, które zostały zaplanowane na niedzielę 25 czerwca.

Na zakończenia Przewodniczący Romuald Wojtkowiak złożył wszystkim uczestnikom życzenia świąteczne oraz życzenia z okazji przypadającego w dniu 29 marca Dnia Metalowca, który został ustalony Uchwałą Rady Mimistów z dnia 9 stycznia 1964 roku, w uznaniu roli przemysłu maszynowego w rozwoju gospodarki narodowej.

 

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.