Rada Federacji Związków Zawodowych METALOWCY 25 maja 2017

Rada Federacji Związków Zawodowych METALOWCY 25 maja 2017

W dniu 25 maja 2017 w Warszawie obradowała Rada Związków Zawodowych Metalowcy. Członkowie Rady minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego w dniu 14 maja 2107 Przewodniczącego Federacji Metalowcy kol. Romualda Wojtkowiaka. W trakcie posiedzeniu Rada przyjęła Uchwale o zwołaniu w dniu 27 czerwca 2017 Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Zakładowych Organizacji Związkowych Federacji Związków Zawodowych METALOWCY. Miejscem Zajadu będzie siedziba Federacji – Warszawa ul. Długa 29. Delegaci zostaną powiadomieni droga listową przez Zarząd Federacji. Delegaci wybrani na zajadach okręgowych w roku 2014 zachowują swoje mandaty na okres kadencji 2014 – 2018.

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.