Rada Federacji Związków Zawodowych METALOWCY 28 marca 2017

Rada Federacji Związków Zawodowych METALOWCY 28 marca 2017

W dniu 28 marca 2017 w przeddzień Dnia Metalowca, który zgodnie Uchwałą Rady Mimistów z dn. 9 stycznia 1964 roku przypada 29 marca, w Warszawie obradowała Rada Związków Zawodowych Metalowcy. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Federacji kol. Romuald Wojtkowiak.. Członkowie Rady przyjęli poszczególne uchwały dotyczące funkcjonowania Federacji, w tym zatwierdzenie bilansu za rok 2016 oraz przyjęcia preliminarza na rok 2017.

Zarząd szczegółowo poinformował Radę Federacji o kierunkach działań, jakie będą realizowane w tym roku a wynikające z aktualnej sytuacji. Rada dokonała wyboru 4 członków Rady Konfederacji Związków Zawodowych Metalowców w Polsce. Członkami Rady na kadencje 2017 – 2021 zostali kol. R. Wojtkowiak, kol. B. Kaczmarek, kol. W. Petrus oraz kol. M. Dura. Przewodniczący Federacji przekazał informacje o Spotkaniu Młodych w dniu 28 kwietnia, obchodach święta 1 maja organizowanego przez OPZZ, oraz zawodach wędkarskich organizowanych przez Związek Zawodowych Przemysłu Elektromaszynowego w dniach 22-24 czerwca. Koleżanki i koledzy z Rady Okręgu Łódzkiego zwrócili się z apelem o pomoc dla chorującego kolegi ( szczegóły przekażą Przewodniczący Okręgów ).

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.