Rada Federacji

Rada Federacji

We wtorek 8 grudnia 2020 miała miejsce ostania w tym roku Rada Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce. Uwzględniając obostrzenia związane z pandemią COVID-19 została zorganizowana ona w trybie wideokonferencji. W trakcie Rady zostały omówione najważniejsze wydarzenia mijającego roku jakie miały miejsce w naszej Federacji. Uczestnikom została przybliżona sytuacja w ArcelorMittal Poland w Krakowie po definitywnym zamknięciu Wielkiego Pieca, oraz status zwalnianych stoczniowców z Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” w Świnoujściu. Przewodniczący Federacji zaprezentował działania OPZZ na forum Rady Dialogu Społecznego, propozycje nowej Umowy Społecznej, omówił wniesione przez Federacje do RDS zagadnienia opłaty mocowej dla hutnictwa, pomocy dla przemysłu motoryzacyjnego oraz postojowego finansowanego przez Fundusz Pracy. W dalszej części został omówiony stan projektów realizowanych przez Federacje, założenia budżetowe i aktualny stan prawny budynku w Warszawie. Członkowie Rady w trakcie dyskusji wymienili się informacjami z macierzystych zakładów pracy i zakładowych organizacji związkowych. Miłym akcentem Rady była informacje o wyróżnieniu w konkursie „Diamenty OPZZ” czterech przedstawicieli zgłoszonych przez Federacje:

  • w kategorii „Najlepszy Związkowiec” – Bogdan Kaczmarek
  • w kategorii „Najlepsza Organizacja Związkowa OPZZ zrzeszająca do 500 członków” –  Związek Zawodowy „Metalowcy” WSK „PZL Świdnik
  • w kategorii „Najlepsza Organizacja Związkowa OPZZ zrzeszająca powyżej 500 członków” – NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie
  • w kategorii „Najlepszy Pracodawca” – Jacek Rutkowski prezes Zarządu Amica Wronki S.A.

Na zakończenie zostały złożone życzenia z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia i Nowego 2021 Roku w które głównie dotyczyły zdrowia.

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.