Rada Okręgu Dolnośląskiego 22.09.2023

Rada Okręgu Dolnośląskiego 22.09.2023

W dniu 22 września 2023 w siedzibie Rady Okręgu Dolnośląskiego we Wrocławiu miało miejsce zebranie członków rady. W trakcie zebrania prowadzący zebranie Lucjan Machul, przekazał informacje z posiedzenia Rady Federacji z dnia 6 września, oraz ostanie działania i inicjatywy w III kwartale. Uczestniczący w spotkaniu Piotr Kursatzky zreferował sytuację rynku pracy na Górnym Śląska i wskazał na możliwości współdziałania okręgów. Członkowie Rady wymienili informacje w zakresie prowadzonej działalności związkowej, obecnej sytuacji ekonomicznej, stanu zatrudnienia i uzwiązkowienia w poszczególnych zakładach. 

Piotr Kursatzky

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.