Rada Okręgu FZZ Metalowcy w Katowicach

Rada Okręgu FZZ Metalowcy w Katowicach

We wtorek 27 lutego 2018 miało miejsce posiedzenie przedstawicieli Rady Okręgu FZZ Metalowcy w Katowicach. Członkowie rady spotkali się po raz pierwszy po ponad 4 miesiącach przerwy w gruntownie odnowionej siedzibie okręgu. W obradach Rady uczestniczyli przedstawiciele Federacji Hutniczych Związków Zawodowych z terenu województwa śląskiego i małopolskiego. W trakcie spotkania zostały omówione najistotniejsze kwestie związane ze zbliżającym się jubileuszem 110-lecia ruchu związkowego metalowców w Polsce, Nadzwyczajnym Zajazdem Federacji oraz procesem połączeniowym Federacji Metalowców i Hutników.

Zebrani w trakcie dyskusji wymieni się informacjami o bieżącej sytuacji w poszczególnych zakładach ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu prowadzonych negocjacji płacowych. Od 1 marca 2018 w odremontowanych pomieszczeniach swoją siedzibę będzie miała również Federacja Hutniczych Związków Zawodowych.

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.