Rada Okręgu Kujawsko-pomorskiego

Rada Okręgu Kujawsko-pomorskiego

W piątek 26 maja 2023 w siedzibie RW OPZZ w Bydgoszczy miała miejsce spotkanie Rady Okręgu Kujawsko -pomorskiego. Gośćmi byli V-ce przewodniczący Federacji Patryk Wiśniewski oraz przewodniczący RW OPZZ Harald Matuszewski , zebranie poprowadziła przewodnicząca Rady Małgorzata Łaboda.  Bieżące zadnia realizowane przez Federację zaprezentowała kol. Patryk, problemy związkowe dotyczące województwa omówił kol. Harald. W dalszej części uczestnicy wymieni się informacjami z swoich zakładów pracy, poruszono stan opłacania składek oraz przygotowania do obchodów 40-lecia Federacji.  Kolejne spotkanie zaplanowano po wakacjach.

Małgorzata Łaboda.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.