Rada Okręgu Łódzkiego

Rada Okręgu Łódzkiego

W dniu 21 lipca 2023 w Łodzi w siedzibie Rady Wojewódzkiej OPZZ spotkali członkowie Rady Okręgu Łódzkiego. W trakcie posiedzenia uczestnicy omówili aktualną sytuację w poszczególnych zakładach oraz wymieni się uwagi i rezultatami tegorocznych negocjacji oraz problemami w swojej działalności związkowej. Obecny Przewodniczący Federacji przybliżył sytuację w ruchu związkowym, stan rozmów w Radzie Dialogu Społecznej oraz bieżące zadania i problemy Federacji i branży przemysł. 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.