Rada Okręgu Opole

Rada Okręgu Opole

W piątek 11 września 2020 po raz pierwszym w tym roku spotkali się przedstawiciele Zakładowych Organizacji Związkowych z województwa opolskiego  zrzeszonych w Federacji Metalowców i Hutników. W spotkaniu uczestniczyli V-ce Przewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, Przewodniczący Federacji Mirosław Grzybek oraz Przewodniczący Rady wojewódzkiej OPZZ Wojciech Rajchel. Sebastian Koćwin zaprezentował uczestnikom bieżące działania centrali związkowej, Mirosław Grzybek problemy Federacji, a Wojciech Rajchel z terenu województwa. Przewodniczący z ZOZ wymienili się doświadczeniami związanymi z pandemią COVID-19 i jej wpływu na macierzyste zakłady pracy. Większości firm działa i funkcjonuje normalnie, największe stary notuje Koksownia Zdzieszowice pracując na 60 % swoich możliwości, ORAS Olesno zwiększyło produkcję i stan zatrudnienia. W Nepaco Praszka zostały odwołane zwolnienia grupowe, pracownicy w wieku przedemerytalnym korzystają z programu dobrowolnych odejść.  W końcowej dyskusji zebrali wspólnie zastanawiali się nad metodami i sposobami zwiększenia uzwiązkowienia.

Grzegorz Bor

Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.