Rada Okręgu Podkarpackiego

Rada Okręgu Podkarpackiego

W dniu 22 marca 2017 w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Rady Okręgu Podkarpackiego, w której uczestniczyli przedstawiciele Zakładowych Organizacji Związkowych zrzeszonych w Federacji Metalowcy.

Na początku zebrania członkowie Rady podziękowali długoletniemu Przewodniczącemu Okręgu kol. Piotr Rybka za wytrwałą i aktywną pracę na rzecz środowiska związkowego, przekazując wyrazy uznania i szacunku za pomoc w realizacje zadań statutowych przez Zakładowe Organizacje Związkowe. Zebrani ze zrozumieniem i szacunkiem przyjęli rezygnacje kol. Piotra z funkcji Przewodniczącego Okręgu zaznaczając jednocześnie, że będzie on mile widzianym gościem w trakcie kolejnych spotkań Rady. Następnie delegaci w głosowaniu tajnym, obowiązki Przewodniczącego Okręgu do końca obecnej kadencji powierzyli kol. Bliźniak Grzegorz – reprezentującego ZZ Metalowcy BWI Poland Technologies Sp. z o.o. w Krośnie. Uczestnicy wybrali również członka Rady, którym został kol. Wnęk Andrzej reprezentujący ZZ Metalowcy Fabryki Armatury Jafar S.A. w Jaśle.

W trakcie dyskusji delegaci wymienić poglądy na temat aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem pracowników tymczasowych agencji pracy oraz pracowników za wschodniej granicy, którzy podejmując prace za minimalne wynagrodzenia „utrudniają” przebieg negocjacji płacowych.

Zebrani przekazali uczestniczącemu w zebraniu V-ce Przewodniczącemu Federacji kol. Grzybek Mirosław powyższe uwagi oczekując, że Federacji w swych działaniach zajmie się tymi kwestiami.

FZZ Metalowcy

 

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.