Rada Okręgu Śląskiego – wybrała przedstawicieli na spotkanie branżowe Rady Wojewódzkiej OPZZ

Rada Okręgu Śląskiego – wybrała przedstawicieli na spotkanie branżowe Rady Wojewódzkiej OPZZ

W dniu 20 czerwca 2022 w siedzibie Okręgu Śląskiego odbyło się zebranie Przewodniczących Organizacji Związkowych zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce. Udział w spotkaniu wzięli Przewodniczący RW OPZZ woj. Śląskiego Wacław Czerkawski, Przewodniczący FZZ MiH Mirosław Grzybek, Wiceprzewodniczący FZZ MiH Piotr Kursatzky, Przewodniczący Okręgu Śląskiego FZZ MiH Stanisław Młynarczyk oraz przedstawiciele ZOZ. W trakcie zebranie omówiono aktualną sytuację w ruchu związkowym oraz  dokonania wyboru przedstawicieli Federacji na spotkanie branżowe Rady Wojewódzkiej OPZZ w Katowicach, którymi zostali kol. Mirosław Cerazy – AMP Dąbrowa Górnicza, Jarosław Gałka – JSW KOKOS, Sylwester Kozieł – FCA Poland. 

Piotr Kursatzky 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.