Rada Okręgu Śląskiego

Rada Okręgu Śląskiego

W środę 14 czerwca 2023 w siedzibie Okręgu Śląskiego w Katowicach odbyło się zebranie członków Rady Okręgu Śląskiego w którym uczestniczyli przewodniczący zakładowych organizacji związkowych, którzy nie byli delegatami na zjazd okręgowy. Zebranie poprowadził Przewodniczący Okręgu Śląskiego Piotr Kursatzky. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przedstawił sprawozdanie z działalności Okręgu Śląskiego przedstawiając zgromadzonym nowo wybranych Przewodniczących Związku w Centrostalu Bielsko Biała została Gabriela Slaczałek, w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Tomasz Alfar. Uczetstniczący w zebraniu Mirosław Grzybek omówił bieżące działania  Federacji i OPZZ, oraz przybliżył zebranym zarys planowanych obchodów 40-lecia Federacji. Pozostałe zagadnienie przybliżył Artur Wilkoń. Sprawozdanie złożyła Komisja Rewizyjna Okręgu Śląskiego, Janusz Mitura odczytał protokół Komisji z przeprowadzonej kontroli działania Okręgu Śląskiego za I kwartał 2023 roku. W dalszej części spotkania zaprezentowano wyniki tegorocznych negocjacji płacowych jakie uzyskały organizacje związkowe w 2023. Z danych wynika że skala podwyżek zamyka się w przedziale od minimalnej kwoty 400 zł do maksymalnej 950 zł  co przekłada się na procentowy wzrost płac od 10 do 17%. Uczestnicy spotkania podzielili się informacjami z swoich zakładów pracy, oraz omówiono spływ składek. Kolejne spotkanie Rady Okręgu wyznaczono na 15 września 2023.

Piotr Kursatzky

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.